1cel.zut.edu.pl internetowy system rekrutacji
Uprawa winorośli i winiarstwo

 NABÓR NA STUDIA INŻYNIERSKIE S1, N1

ROZPOCZNIE SIĘ 17 MAJA 2021 r. 

START STUDIÓW W PAZDŹIERNIKU 2021 r.


 Internetowy System Rekrutacji - wejdź

Jakie przedmioty z matury brane są pod uwagę podczas rekrutacji?
Język polski, język obcy (nowożytny), biologia lub matematyka oraz przedmiot wskazany przez kandydata

Studia na kierunku Uprawa winorośli i winiarstwo mają na celu wykształcenie specjalistów w zakresie uprawy winorośli oraz produkcji win.


 NOWOŚĆ! Od  roku akademickiego 2019/2020 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oferuje swoim studentom, bezpłatne szkolenia uprawniające do stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, sprzętem naziemnym i agrolotniczym oraz doradztwa w zakresie środków ochrony roślin.  Uzyskane uprawnienia są niezbędne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, świadczeniu usług w zakresie stosowania oraz handlu środkami  ochrony roślin.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

 • S1-stacjonarne (3,5 roku)
 • N1-niestacjonarne (4 lata)

Kwalifikacje absolwenta

Co osiągniesz?

 • Wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny i klasyfikacji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni.
 • Znajomość podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej, metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasad funkcjonowania rynku ogrodniczego i winiarskiego. 
 • Wiedzę i umiejętności przygotowujące do samodzielnego prowadzenia winnicy i innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego,  do samodzielnego prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym.

Studia trwają 3,5 roku, po obronie pracy dyplomowej absolwenci kierunku uzyskują tytuł inżyniera.

Masz możliwość...

...odbycia części studiów w uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wyjazdu na praktyki zagraniczne, zakwaterowania w domu studenckim, korzystania z akademickiego Ośrodka Jeździeckiego.

W trakcie studiów możesz pogłębić wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kierunkowych praktykach zawodowych oraz dodatkowych wykładach i warsztatach (stacjonarnych i terenowych) prowadzonych w ramach współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi związanymi z uprawą winorośli i winiarstwem.

Jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Kandydaci zostają uszeregowani według rankingu, czyli uzyskanej w postepowaniu rekrutacyjnym liczby punktów (LP). W rekrutacji uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów, nie dyskwalifikuje go to z postępowania kwalifikacyjnego (otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot).

Gdzie znajdziesz pracę?

 Zostaniesz przygotowany do pracy:

 • w winnicy i innych gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich,
 • w winiarniach oraz firmach związanych z przemysłem fermentacyjnym,
 • w firmach związanych z planowaniem oraz projektowaniem upraw i infrastruktury winiarskiej,
 • w usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczna,
 • na różnych szczeblach w jednostkach administracji samorządowej,
 • w ramach  prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z uprawą winorośli oraz produkcją i dystrybucją win.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:


Uprawa winorośli i winiarstwo - jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Wino po prostu staje się modne. Staje się modne, bo jest dla przeciętnego Polaka coraz bardziej przystępne. Praktycznie każdy może znaleźć dla siebie ofertę dobrych win, dostosowaną do możliwości swojego portfela, czy to w popularnych sieciach handlowych, czy w sklepach specjalistycznych. 
Zresztą nie tylko samo wino, ale popularna staje się też uprawa winorośli. Coraz częściej słyszymy i czytamy o winnicach w Polsce. Zakładają je biznesmeni, celebryci, ale też ludzie z pasją, którzy połknęli bakcyla winiarstwa (zresztą pasjonatów nie brakuje też wśród biznesmenów i celebrytów). Polskie winiarstwo ma bogate tradycje, choć wydaje się, że najlepsze lata ma jeszcze przed sobą. Ilość winnic i gospodarstw związanych z agro- i enoturystyką w Polsce w ostatnich latach zwiększa się niezwykle dynamicznie. Szacuje się, że w naszym kraju jest obecnie ok. 1000 winnic o łącznej powierzchni 700-1000 ha. Produkcji winogron i wina sprzyjają też tendencje związane ze zmianami klimatycznymi (jest to chyba jedyny pozytywny przejaw efektu cieplarnianego). Wiele win wyprodukowanych w różnych rejonach naszego kraju, zdobyło nagrody na konkursach winiarskich, zdobyło również serca znawców. Te sukcesy świadczą o tym, że możemy produkować dobre wina. O tym, że na produkcji wina w naszych warunkach klimatycznych da się zarobić, świadczą nie tylko sukcesy polskich winnic, ale również przykłady z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii czy Holandii.

Produkcja wina to sztuka, wymagająca dobrego przygotowania, doświadczenia i kreatywności. Szeroko pojęte winiarstwo w Polsce to też perspektywiczny rynek pracy. Istnieje  i pewnie wzrastać będzie zapotrzebowanie na fachowców związanych z produkcją i przetwórstwem winogron, jak również szeroko rozumianą agro- i enoturystyką. Cieszą więc wszystkie inicjatywy mające na celu szkolenie i kształcenie kadry związanej z winiarstwem.

Ciekawą propozycją, będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, jest utworzenie kierunku studiów inżynierskich Uprawa winorośli i winiarstwo na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończenie tego kierunku studiów zapewni absolwentowi wiedzę i umiejętności z zakresu uprawy winorośli i technologii produkcji winiarskiej, analizy, oceny, klasyfikacji i dystrybucji win, organizacji pracy w winnicy i winiarni. Pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu podstaw prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej związanej z przemysłem fermentacyjnym oraz poznać metody analizy ekonomicznej i zasady funkcjonowania rynku winiarskiego. Studia mają przygotować absolwenta do samodzielnego projektowania i prowadzenia winnicy oraz innych upraw sadowniczych dla przemysłu fermentacyjnego, do samodzielnego planowania infrastruktury winiarskiej i prowadzenia winiarni oraz podejmowania pracy w przemyśle fermentacyjnym, administracji, usługach, handlu i doradztwie związanym z branżą winiarską oraz enoturystyczną.

Zapraszamy do studiowania na tym kierunku.

Instagram wydziału- zobacz